1 september 2014

1940-talet

Milstensslätten

I Kristianopel startades i början av 30-talet en ungdomsförening. För att finansiera verksamheten hyrdes ett område som kallades Milasstenslätten där en dansbana, kaffestuga och bodar till lotteri, skjutbana, pilkastning och korvförsäljning uppfördes. På platsen arrangerades olika idrottsfester med exempelvis fotbollsmatch och dans till orkester. Festplatsen var mycket populär på 1940-talet fanns det ett antal dansplatser i regionen. Södra kärr, Gullabo, Karsbo och folkets park i Fågelmara var några dansbanor som konkurrerade med Milastensslätten. Eftersom man inte hade hade så stora transportmöjligheter under 40-talet blev det ofta att man cyklade till festplatserna och då höll man sig till det närmaste dansbanorna kring hemorten. Idrottsföreningen försökte efter hand köpa Milastensslätten av jordägaren men då priset var för högt riktades blickarna tvärs över vägen. Ängen köptes av Sven Ivar Håkansson och byggnationen startades och det var Kristianopel gymnastik och idrottsförening(Goif) som bildades 1941 som stod för initiativet. Kamrer Lennart Ingers och hans fru Kikki var en drivande kraft och platsen kom att kallas Masten. En förkortning av Milasten som ansågs för långt för att få genomslag och logotypen med mast och flaggor blev då en naturlig följd och småflaggorna hade militär anknytning och de sattes upp så att det betydde Kristianopel Goif. 

  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar